Gedichte.eu Impressum    

Gedichte, Lyrik, Poesie

Hohe Sommertage
162 BücherGustav Falke
Hohe Sommertage . 1. Auflage 1902An de Gorenport

Aewer de Wischen weit de Wind
So week as de Atem vun en Kind,
Un kümmt doch vun dat grote Meer,
Vun de wille Nordsee her.

De liggt 'dar nu wull ganz so still
As'n Kind, dat slapen will,
So lising gluckt an'n Strand de Welln,
As wull en wat in'n Drom vertelln.

Ik dröm hier an de Gorenport
Un bün en Kind up mine Ort,
Un legg ganz sach de Handn tosam,
Un sprek ganz sach 'n leeven Nam.


  Gustav Falke . 1853 - 1916


Gedicht: An de Gorenport

Expressionisten
Dichter abc


Falke
Mynheer der Tod
Mit dem Leben
Hohe Sommertage
Frohe Fracht
Das Leben lebt

Intern
Fehler melden!

Internet
Literatur und Kultur
Autorenseiten
Internet

Partnerlinks: Internet


Gedichte.eu - copyright © 2008 - 2009, camo & pfeiffer

An de Gorenport, Gustav Falke